Holidays, Ilya Kabakov
No.5 1987
Canvas, enamel, paper 100 x 160cm